Info

Yhteystiedot:

Postiosoite: Syötteentie 164, 97780 Kuukasjärvi

Puheenjohtaja: Tero Kokko 050-537 1278

Varapuheenjohtaja: Pasi Sääskilahti 0400-588 060

Varsinaiset jäsenet: Vesa Sarajärvi 050-538 3873, Pasi Sääskilahti 0400-588 060, Aatu Sarajärvi, Eero Heikkala

Sihteeri ja rahastonhoitaja: Tapani Pulkkinen 040-177 5257
email: tapani.pulkkinen77(at)gmail.com

Tilintarkastajat: Martti Kaikkonen ja Jarmo Petäjäjärvi

Varatilintarkastajat: Timo Telkkälä ja Markku Kuha

Tilinumero: FI40 5644 6620 0384 04 (OKOYFIHH)

Seuran jäsenmäärä on noin 130 henkilöä