Metsästys

Hirven metsästys

Kuukkaanseudun erän (KSE) alueella hirvenmetsästys on tärkeimpiä toimintamuotoja syksyisin ja hirvien elinolosuhteita pyritään parantamaan mm. riistapelloilla. Seudullamme on paljon maa-alueita, joissa hirvieläimet voivat elää rauhallisesti. Kuukkaan seutu on maatalousaluetta ja syrjässä suurilta maanteiden valtavirroilta. Alueemme sijaitsee Ranuan kunnan eteläosissa ja suurten erämaa-alueiden ympäröimänä.

Hirven pyynti

Seuralla on hirvieläinten metsästykseen käytettävissä n. 12500 hehtaaria seuran lähiympäristössä. Muuhun metsästykseen n. 10000 ha. Seuran oman metsästysalueen Yksityismaiden) kokonaispinta-ala on 8500 ha.

Pienriistan metsästys

Kuukkaanseudun erän toimintaympäristö mahdollistaa hyvät pienriistan metsästysmahdollisuudet. Pyyntialueemme koostuu pääasiallisesti Iso- ja Pikku-Kuukasjärven, Kelajärven ja Petäjä- ja Luiminkajärven lähiympäristöistä. Seuran jäsenillä on mahdollisuus pyytää seuran alueella kaikkea pienriistaa. Vain joitakin alueita on vuokrattu pelkästään hirvenmetsästykseen.

Pienpetojen pyynti ja tarkastajat

Kuukkaanseudun Erä maksaa palkkioita pienpetojen pyytäjille. Palkkiot ovat 10 € / kettu, näätä tai supikoira, 7 € / minkki, kärppä tai 10 varislintua. Pienpetojen pyynti on tärkeää, jotta saadaan säilytettyä hyvä pienriistakannat. Pienpetopalkkioita maksetaan vain seuran jäsenille ja pienpedot on oltava pyydetty seuran alueelta. Pyyntipaikan koordinaatit on aina ilmoitettava tarkastajille.

Vuonna 2016 pienpetojen tarkastajiksi on nimetty seuran puheenjohtaja Tero Kokko (050-5371278), sekä jäsenet; Jarmo Puominen (040-7486713) ja Elias Sarajärvi (040-4113831). Kysy lisää alueemme pienpetojen pyynnistä.

Metsästyslupa-asiat

Paikalliset pyyntiluvat

Kuukkaanseudun Erä ei ole rajoittanut metsästystä jäseniltään.

Vieras- ja erityispyyntiluvat

Vuonna 2016 vieraslupia myytiin ainoastaan jäniksen metsästykseen. Syksyn metsästyksestä ja vierasluvista päätetään aina seuran kesäkokouksessa elokuussa.

Vierasluvilla metsästävällä on aina oltava seuran jäsen mukana. Seuran jäsen on vastuullinen vieraastaan. Ostettaessa vieraslupia on isäntä (seuran jäsen) oltava nimettynä luvassa. Helpoin tapa hankkia vieraslupa on maksaa lupa seuran tilille (FI40 5644 6620 0384 04). Viestikenttään: Jänislupa, päivämäärä (metsästyspäivä), isännän nimi. Maksajana vierasmetsästäjä. Kuitti maksetusta luvasta on oltava mukana metsällä.

Hinnat: Jänislupa 10 € / vrk, 50 € / kausi.

Vieraslupien myyjät: Vesa Sarajärvi, Tero Kokko, Jarmo Puominen ja Kalle Koivukangas.